We're hiring  developer /programmer  

Need new challenge..work with us.

ต้องการก้าวผ่านไปสู่โลกของ ERP อย่างเต็มตัว ชอบงานท้าทาย แต่งกายตามสไตล์ตัวเอง ติดต่อเรา

รายละเอียดงาน

  - พัฒนาและปรับปรุงระบบ Odoo ERP ตามที่ได้รับมอบหมาย
  - ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

  - เพศ ชาย/หญิง
  - การศึกษาไม่จำกัด
  - มีทักษะในการใช้ html CSS PHP XML JAVASCRIPT
  - หากมีทักษะ Python หรือมีประสบการณ์การใช้ Open ERP หรือ Odoo มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้ พร้อมรับความรู้ใหม่ๆ
  - มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  - ออกต่างจังหวัดได้

เงินเดือน

  - ตามความสามารถ

Email us