ประหยัดไฟฟ้า

กว่า 40% 
เมื่อเทียบกับระบบเก่า


 


Smart Climate Control  

เปลี่ยน เพื่อ สิ่งที่ดีกว่า

ด้วยการที่เป็นลูกหลานเกษตรกรจึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ต้นทุนการผลิต และคุณภาพของผลผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่แปรผันตรงกับรายได้ของเกษตรกร  ซึ่งการควบคุมสถาพอากาศภายในโรงเรือนมีผลต่อต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพการผลิตโดยตรง จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบ  Smart Climate Control ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมปัจจัยการผลิตดังกล่าว

ระบบ  Smart Climate Control จะไปควบคุมการทำงานของพัดลมโดยการสั่งเปิดพัดลมทั้งหมด หรือเปิดบางตัว เมื่ออุณหภูมิภายในฟาร์มสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ พัดลมก็จะเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นไปจนอุณหภูมิเท่ากับค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นพัดลมก็จะทำงานด้วยความเร็วคงที่ หรือลดความเร็วมอเตอร์ลงมาที่รอบเดินเบาเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาตามที่ตั้งค่าไว้สำหรับการระบายอากาศ จึงทำให้ประหยัดพลังงาน และเป็นการใช้งานพัดลมอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกเหนือจากการควบคุมพัดลมแล้วยังสามารถนำไปควบคุมมอเตอร์ต่างๆ สำหรับฟาร์ม หรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงานได้อีกด้วย เช่น ปั๊มซับเมอร์สสำหรับสูบน้ำบาดาล มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาดใหญ่ในระบบประปา หรือมอเตอร์ควบคุมระบบสายพานลำเลียง เป็นต้น

Inverter ประหยัดไฟ

       ควบคุมการทำงานด้วยจอสัมผัส (HMI : Human Machine Interface)และเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารเรียกใช้งานผ่าน smart phone หรือ tablet ในกรณีที่มีการใช้อินเตอร์เน็ทในฟาร์ม รองรับการขยายจำนวนพัดลมได้ไม่จำกัด การออกแบบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจากทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

       ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถ  ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในระบบควบคุมสภาพอากาศโรงเรือแบบปิด กว่าร้อยละ 40 ช่วยประหยัดไฟฟ้ากับปั๊มน้ำได้ร้อยละ 30 และระบบนี้ยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานมอเตอร์ได้เป็น 2 เท่า นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ทั้งลูกปืนมอเตอร์และสายพานลงได้เท่ากับลดต้นทุนส่วนนี้ไปได้อีก นอกจากการประหยัดพลังงานแล้ว การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ทำให้หมู/ไก่ โตเร็ว น้ำหนักได้มาตรฐาน รับกำไรสูงขึ้นเพราะต้นทุนต่ำลง 

       เรามีปรัชญาการทำงาน คือ “เราจะนำนวตกรรมมาช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกร” จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับท่าน
Feature

1. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการหมุนของพัดลมระบายอากาศเพื่อให้อุณหภูมิคงที่ ประสิทธิภาพสูงสุด และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

2. ใช้งานง่ายผ่านจอสัมผัส มีหน้าจอการใช้งานที่สวยงาม

3. ปรับตั้งค่าอุณหภูมิ ความชื้น ในการเลี้ยงแต่ละช่วงการเลี้ยงได้อย่างละเอียด

4. ตั้งค่าการเร่งพัดลมเพื่อระบายก๊าซในโรงเรือนตามช่วงเวลาอย่างละเอียดเป็นวินาที

5. บันทึกอุณหภูมิความชื้นย้อนหลังรายนาที สามาถส่งออกข้อมูลในรูปของ txt ไฟล์ เพื่อนำไปเชื่อม ต่อกับระบบงานอื่น หรือนำมาวางแผนการผลิตในรอบต่อๆ ไป

6. สามารถควบคุมไฟส่องสว่างโดยการตั้งเวลา

7. ตั้งค่าการทำงานของ ไฟกก/ฮีทเตอร์ แบบอัตโนมัติ

8. มีระบบแจ้งเตือนการทำงานผิดปกติของพัดลม

9. มีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อไฟดับ

10. โหมดบายพาสการทำงานกรณีระบบมีปัญหา

11. ควบคุมระยะไกลผ่าน Mobile หรือ Tablet

 ตู้สองชั้นแบบกันน้ำ (IP45) พร้อมด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม

ตู้ประหยัดไฟ แค่เปิดใช้ก็ได้เงิน

Odoo image and text block

หลังจากติดตั้งสามารถลดค่าไฟต่อเดือนได้กว่าครึ่งจาก 21,000 บาท เหลือ 6,200 บาทเท่านั้น เท่ากับมีเงินเหลือเดือนละหมื่นกว่าบาท (FCR 2.45)

คุณปกรณ์ แก้วทอง ฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างประจำปี 2559 กิจการผลิตสุกร ภาคอิสานตอนล่าง


ฟาร์มไก่เนื้อขนาด 20,000 ตัว ใช้ไฟเพียง 1,507 หน่วย คิดเป็นเงินไม่ถึงหมื่น!!
เฉลี่ยเพียงตัวละ 40 สตางค์ กำไรเพิ่มหมื่นกว่าบาทต่อรุ่น (FCR 1.48)

- คุณกิตติกร ศรีคำเบ้า เกษตรประกอบกิจการฟาร์มไก่เนื้อ CPF  ตั้งอยู่เลขที่116/2 หมู่ที่4 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

Odoo text and image block

สนับสนุน

โดย

SPA สอว
CMU STEP
Northern Science Park
Start up thailand

รางวัล

Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block

ลำดับที่ 3 Startup Thailand Pitching Challenge 2018 

Silver medal ITEX2018
Silver medal ITEX2018
Silver medal ITEX2018
Silver medal ITEX2018
รางวัลเหรียญเงินด้านนวตกรรมการเกษตร จากงาน ITEX2018 ประเทศมาเลเซีย
NSP Innovation 2018
NSP Innovation 2018
NSP Innovation 2018
NSP Innovation 2018
3rd NSP Innovation Awards 2018

 
 
 

@autofarm
Tel.  
09-3297-1426  

 มีบริการสินเชื่อสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ค่าไฟไม่ลด ยินดีคืนเงิน

เปรียบเทียบการทำงาน


ระบบควบคุมแบบเก่า

 

 • ควบคุมด้วย Micro-controller
 • วัสดุอุปกรณ์

 •  ควบคุมด้วย Microcontroller และปุ่มกดตั้งค่า

 • ระบบการทำงาน

 •  เปิดปิดพัดลมเป็นตัว ตามช่วงเวลา และการตั้งค่าอุณหภูมิ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในจังหวะสตาร์ทพัดลม และการใช้พลังงานส่วนเกินเนื่องจากการหมุนเต็มกำลังของพัดลม                

 •  อุณหภูมิไม่คงที่ ในระหว่างการเปิดปิดพัดลมแต่ละตัว

 •  กินไฟ 100%

 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน

 •  ไม่รองรับการควบคุมระยะไกล ควบคุมที่หน้าตู้

 •  ไม่สามารถใช้งานผ่าน Mobile Tablet

 •  สามารถตั้งเวลาควบคุมแสงสว่าง

 •  สามารถตั้งเวลาควบคุม Heater

 •  มีสัญญาณเตือนไฟดับ

 •  ไม่สามารถเก็บข้อมูลการเลี้ยง

 •  ไม่มีระบบแจ้งแตือนพัดลมทำงานไม่ปกติ

 •  ไม่สามารถตั้งค่าการ boost พัดลมเพื่อระบายแก๊ส


Smart Climate Control

 

 • ควบคุมด้วย and Inverter
 • วัสดุอุปกรณ์

 •  HMI touch screen and PLC

 • ระบบการทำงาน

 •  ควบคุมพัดลมด้วย inverter ระบบจะค่อยๆ เร่งความเร็วพัดลมทุกตัว หรือบางตัวเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ได้ระดับตามที่ตั้งค่าไว้ จากนั้นจะปรับความเร็วพัดลมให้เหมาะสม ลดการกินกระแสระหว่างสตาร์ท และการใช้พลังงานพัดลมให้เต็มประสิทธิภาพ

 •  อุณหภูมิคงที่

 •  กินไฟ 60% หรือน้อยกว่า

 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน

 •  รองรับการควบคุมระยะไกล

 •  สามารถใช้งานผ่าน Mobile Tablet

 •  สามารถตั้งเวลาควบคุมแสงสว่าง

 •  สามารถตั้งเวลาควบคุม Heater

 •  มีสัญญาณเตือนไฟดับ

 •  สามารถเก็บข้อมูลการเลี้ยงบน SD Card

 •  มีระบบแจ้งแตือนพัดลมทำงานไม่ปกติ

 •  สามารถตั้งค่าการ boost พัดลมเป็นช่วง ละเอียดระดับวินาที เพื่อระบายแก๊สในโรงเรือน

PLC LS by LG
Inverter Yaskawa Electric
Mochuan Driver
Energy Saving

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ระบบ Smart Climate Control คืออะไร?

คือระบบที่ใช้ควบคุมสภาพอากาศในระบบระบายอากาศแบบ EVAP ให้เป็นไปตามอุณหภูมิเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นการใช้ความสามารถของ software และ hardware ทำงานร่วมกันเพื่อหาจุดที่เกิดประสิทธิ์ภาพ และประหยัดพลังงาน
ดูทั้งหมด

ลูกค้าฟาร์มที่ติดตั้งระบบ

สามารถประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 40%  
ดูทั้งหมด