Purchase 

ความสามารถของระบบ Purchases

 Clean & fast

หน้าจอการใช้งานที่ทันสมัย

การบริหารจัดการคลังสินค้าที่รวดเร็วด้วยหน้าจอการใช้งานที่ทันสมัย ช่วยให้สามารถจัดการงานได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดหรือไม่ก็ตาม

 

ยืดหยุ่น

สามารถจัดการคลังสินค้าแบบคลังเดียว หรือหลายคลังสินค้าได้โดยการเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นการใช้งานนี้ได้ตามความต้องการ

 

 Requests for Quotations

สร้างการขอใบเสนาราคาจากผู้จัดจำหน่าย
สามารถปรับแต่งจำแนกรายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการขอให้เสนอราคาจากผู้จัดจำหน่ายได้

ส่งคำขอใบเสนอราคาได้ทั้งจากไปรษณีย์ และ email
สามารส่งคำขอใบเสนอราคาไปให้ผู้จัดจำหน่ายผ่าน email โดยตรงจากระบบ หรือสั่งพิมพ์ แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์

Get offers for multiple items
ส่งการขอใบเสนอราคาหลายสินค้าภายในครั้งเดียว

สร้างข้อความส่วนตัว
สามารถสร้างข้อความส่งถึงผู้จัดจำหน่ายจำแนกตามการขอใบเสนอราคาได้  

Automate the process
สามารถตั้งค่าการขอใบเสนอราคาอัตโนมัติเมื่อปริมาณสินค้าคงคลังต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด

 


 Manage orders

Monitor RfQs and orders
สามารถติดตามการขอใบเสนอราคา/การสั่งซื้อสินค้า วันที่รับสินค้า ไม่จำเป็นต้องสร้าง  draft PO ระบบจะสร้างให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้าง draft invoice

Manage incoming products
ติดตาม จัดการการรับสินค้า ระบุจำนวนที่จะรับ และสถานที่จัดเก็บสินค้าในคลังสำหรับชุดสินค้าที่จะได้รับ

Automate ordering
สามารถตั้งค่าการสั่งซื้ออัตโนมัติสำหรับสินค้าที่มีความจำเป็น อ้างอิงปริมาณสินค้าคงคลัง ปริมาณสินค้าขั้นต่ำจำแนกตามสถานที่จัดเก็บ จำแนกตามผู้จัดจำหน่าย ยอดขาย หรือเงื่อนไขอื่นๆ

 

 


 Manage invoicing

Create drafts
สร้าง invoices ฉบับร่าง สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้ในภายหลัง

Control future orders
สามารถติดตามการสั่งซื้อที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้

Handle internal moves
จัดการการย้ายสินค้าภายระหว่างที่ตั้งภายในคลังสิ้นค้าได้อย่างง่ายดาย

 

 


 Handle Products

Create products
จัดการราคาขาย ประเภท บาร์โค๊ด การจัดกลุ่มสินค้า

Add supplier reference
สร้างการเชื่อมโยงผู้จัดจำหน่ายกับสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและจัดการ

Add product variants
สามารถเพิ่มชนิดของสินค้า เช่น สี ปริมาณหน่วยความจำ ความจุ ฯลฯ  

Define procurement rules
กำหนดกฎการสั่งซื้อเชื่อมโยงผู้จัดจำหน่ายกับสินค้า สั่งซื้อโดยการจัดลำดับความสำคัญ สามารถกำหนดระยะเวลาการจัดส่ง และจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อเพื่อประหยัดเวลาในการสั่งซื้อในครั้งต่อไป

Ideal search filters
ค้นหาสินค้าตามความเชื่อมโยงของผู้จัดจำหน่ายกับสินค้า

Check stock and availability
ติดตามสินค้าในคลังสินค้า การรับสินค้า และปริมาณสินค้าคงคลัง

Specify storage location
กำหนดการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า

Create sale conditions
กำหนดระยะเวลารับประกัน และ สามารถกำหนดลูกค้า ระยะเวลาการจัดหาสินค้า

Add POS and website specifications
กำหนดสินค้าให้สามารถขาย ณ จุดขาย หรือขายบนหน้าเว็บได้

Include accounting rules
สามารถกำหนดการเชื่อมโยงผังบัญชี และกำหนดภาษีสำหรับ ลูกค้า และผู้จัดจำหน่ายได้


 Analyze & forecast

Dashboards
สามารถสร้างรูปแบบหน้ารายงานเพื่อกำกับติดตามในรูปแบบที่ต้องการ และสามารถแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้อื่นได้

Inventory forecasts
การพยากรณ์สินค้าคงคลังตามการยืนยันการขาย การสั่งซื้อ กิจกรรมการผลิต หรือ การเคลื่อนย้ายสินค้าภายใน


 Multi company rules

Automatic reconciliation between companies
ช่วยลดเวลาในการจัดการรายการคำสั่งซื้อระหว่างกลุ่มบริษัท, สาขา ทุกรายการที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกันในทุกโมดูล เช่น มองเห็นความเคลื่อนไหวของคำสั่งซื้อ หรือรายงานการขายในกลุ่มบริษัท  


 Integrations

SALES
เชื่อมโยงการตัดจ่ายของออกจากคลังสินค้าอัตโนมัติตามคำสั่งขาย  

INVENTORY
เชื่อมโยงคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท หรือสาขา

ACCOUNTING
สมารถกำหนดการเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีแบบการคำนวณ realtime หรือการตัดแบบสิ้นเดือน