Purchase 

 

จัดการกระบวนการจัดซื้ออัตโนมัติ

ส่งคำขอใบเสนอราคาให้กับผู้จัดจำหน่ายโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณสินค้าคงคลังต่ำกว่าปริมาณที่กำหนด

เพิ่มสมรรถนะการจัดการการจัดซื้อ และการจัดการคลังสินค้าด้วยการกำหนดกฎการสั่งซื้อตามปริมาณสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า คำสั่งขาย ประมาณการรับสินค้าเข้าคลังจากการผลิต ฯลฯ สามารถเลือกวิธีการการเติมสินค้าเข้าสู่คลังสินข้าตามกำลังผลิต และการจัดส่งสินค้า

  

Odoo text and image block

จัดการรายการราคาของผู้จัดจำหน่าย และการจัดซื้อ

ให้ระบบเป็นผู้ช่วยในตัดสินใจเลือกราคาที่ดีที่สุด
นำเข้าข้อมูลผู้จัดจำหน่าย และเชื่อมโยงรายการราคาเพื่อให้ระบบช่วยตัดสินใจในการสั่งซื้อ ตามโปรโมชั่น ปริมาณการสั่งซื้อ และเงื่อนไขพิเศษ สามารถติดตามขั้นตอนการจัดซื้อสินค้า และยังสามารถเชื่อมโยงราคาขายกับรายการราคาของผู้จัดจำหน่ายได้

 

รับข้อเสนอที่ดีที่สุดด้วยระบบการประมูล

คุณจะได้รับราคาที่ดีที่สุดจากการเปรียบเทียบข้อเสนอจากผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลาย

ระบบจะรวบรวมข้อเสนอจากผู้จัดจำหน่าย เปรียบเทียบ สั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายที่ให้ข้อเสนอดีที่สุด อีกทั้งยังสามารถใช้รายงานนี้ในการพิจารณาสั่งซื้อในภายหลัง

 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

รายงานสถิติการสั่งซื้อ

วิเคราะห์ พิจารณา ประมาณการ และวางแผนการสั่งซื้อ

รายงานสถิติการสั่งซื้อที่แม่นยำ สามารปรับเปลี่ยนได้ เช่น การจัดส่งล่าช้า การลดราคา ปริมาณการสั่งซื้อ ฯลฯ ผสมผสานการสั่งซื้อเข้ากับสัญญาจ้างเพื่อวิเคราะห์กำไรขาดทุน

สามารถจัดการกลุ่มบริษัทและสาขา

ระบบสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างบริษัท หรือคลังสินค้า การเชื่อมโยงรายการขาย แบ่งปันข้อมูลลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย และสินค้า อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการ invoices สำหรับกลุ่มบริษัท หรือสาขาในช่วงเวลาเดียวกัน

เชื่อมโยงข้อมูล Real-time

 

Inventory

เชื่อมโยงปริมาณสินค้าคงคลัง ตามปริมาณการสั่งซื้อ สร้างกฎการเติมสินค้าคงคลังอัตโนมัติเพื่อป้องกันสินค้าขาด

 

Invoicing

เชื่อมโยงคำสั่งซื้อกับรายการจ่ายเงินเพื่อป้องกันการบันทึกซ้ำ

 

Accounting

ความแม่นยำในการบันทึกบัญชีโดยการเชื่อมฌยงรายการสั่งซื้อและรายการจ่ายเงิน