POS2GO 

Odoo CMS - a big picture

ความสามารถของระบบ


    การรับชำระเงิน


วิธีการชำระเงิน
สามารถชำระเงินด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต รูปแบบการรับชำระเงินสามารถ
เพิ่มได้ด้วยตนเอง

บัตรเครดิตและบัตรเดบิต 
สำหรับการรับชำระเงินด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

แยกบิล
รายการสั่งซื้อสามารถแยกชำระเป็นรายการ และยังสามารถแยกวิธีการชำระ
ได้อีกด้วย

สามารถปัดเศษราคาและการชำระเงิน 
เพื่อคำนวนเป็นหน่วยย่อยของค่าเงินตามสกุลเงินที่เลือกได้

การรับชำระเงินแบบออฟไลน์ 
ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลว่ามีการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือไม่ การรับชำระเงินสามารถทำ ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่าย ระบบจะส่งข้อมูลอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการเชื่อมต่อ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ระบบสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้าธุรกิจ

เชื่อมโยงระบบบัญชี
รายการชำระเงินเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบบัญชีอัตโนมัติ ทำให้มีความน่าเชื่อถือและง่ายกับการลงบัญชี

ทิปจากลูกค้า
รองรับการทิปจากลูกค้า โดยการรวมไปในราคาขาย หรือเปลี่ยนจากเงินทอน
เป็นทิป   การคิดเงิน

การคิดเงินและส่วนลด
สามารถกำหนดราคาหรือส่วนลดเฉพาะสำหรับลูกค้า โดยกำหนดเป็นราคา หรือเปอร์เซ็นต์ส่วนลดแยกรายสินค้าหรือส่วนลดรวมจากยอดทั้งหมด

การรับคำสั่งซื้อในเวลาเดียวกัน
สามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลายราย หลายรายการได้พร้อมกัน

สินค้าที่ชำระตามน้ำหนัก
สามารถคำนวณราคาตามน้ำหนักของสินค้าสำหรับชำระเงินโดยการเชื่อมข้อมูลกับ เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์

ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
สามารถค้าหาข้อมูลลูกค้า สินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่นการค้นหาอัจฉริยะ

รับ Order การขายได้ทุกที่
ระบบรองรับการใช้งานบน iPad และ Android tablet สามารถรับ Order การสั่ง อาหาร หรือการขายได้ทุกที่โดยไม่จำกัดว่าจะต้องติดตั้งที่เคาน์เตอร์เท่านั้น

อ่านข้อมูลจาก บาร์โค้ด 
สามารถฝังข้อมูลราคา น้ำหนัก และส่วนลดลงบนแถบบาร์โค้ดได้   การจัดการร้านค้า

ข้อมูลการขายรายวัน 
สามารถติดตามยอดขายรายวันจำแนกตามประเภทการรับชำระ

พนักงานแคชเชียร์  
สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข การเข้าใช้งานระบบโดยพนักงานแคชเชียร์หลายคน ด้วย pin codes

รายการสั่งซื้อย้อนหลัง
สามารถเรียกดูรายการสั่งซื้อย้อนหลัง จำแนกตามลูกค้า สินค้า พนักงานแคชเชียร์ หรือตามวันที่ที่มีการซื้อสินค้า

การบริหารเงินสด 
ตรวจสอบความเคลื่อนไหว ปรับปรุงรายการเงินสดในทุกสิ้นวัน

ร้านค้าแฟรนไชน์  
สามารถสร้างร้านค้าแฟรนไชน์, ดูข้อมูลการขายสินค้า, สามารถจัดการคลังสินค้าและรายการทางบัญชีของร้านค้าแฟรนไชน์จากส่วนกลาง

คลังพัสดุและรายการสินค้า 
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าในคลังสินค้าแบบ real-time จัดการรายการ สินค้าจากทุกๆ จุดวางสินค้า พิจารณาการส่งสินค้าโดยเชื่อโยงข้อมูลกับระบบ คลังพัสดุโดยอัตโนมัติ   ลูกค้า และ Royalty

ลงทะเบียนลูกค้า  
สามารถระบุตัวตนของลูกค้าจากการลงทะเบียนด้วย email และที่อยู่ สามารถให้ส่วนลดและติดตามการซื้อสินค้าของลูกค้าได้

การระบุตัวตนของลูกค้า 
ค้นหาลูกค้าด้วยฟังก์ชั่นสืบค้น หรือการอ่านข้อมูลบาร์โค้ดจาก loyalty card

ลูกค้าธุรกิจ  
ลงทะเบียนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับลูกค้าธุรกิจ เพื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีได้ทันที

Loyalty Cards
มอบรางวัลให้กับลูกค้าด้วยคะแนนสะสม หรือแลกคะแนนสำหรับส่วนลด สามารถ กำหนดคะแนนแยกรายสินค้า คำสั่งซื้อ หรือตามราคาที่ซื้อได้   การจัดการร้านอาหาร

พื้นที่ร้านค้า 
กำหนดและรับรายการสั่งซื้อให้กับโต๊ะต่างๆ สามารถดูภาพรวมของร้านอาหารได้ และสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้ด้วยตนเอง

พิมพ์รายการอาหารสำหรับครัว 
ส่งรายการอาหารเครื่องดื่มไปยังเครื่องพิมพ์ในบาร์และครัว รายการอาหาร และ เครื่องดื่มสามารถส่งไปยังเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติจำแนกตามกลุ่มของรายการ อาหารและเครื่องดื่ม

จัดการที่นั่ง 
สามารถคำนวณความสามารถในการรับลูกค้า ดูภาพรวมของร้านว่ามีโต๊ะว่าง สำหรับลูกค้าใหม่หรือไม่

จัดการระยะเวลาสำหรับรายการอาหาร  
การรับคำสั่งรายการอาหารที่ต้องการระยะเวลาในการรับอาหารเช่นอาหารคาวและอาหารหวาน สามารถแยกการสั่งพิมพ์ไปยังส่วนเตรียมอาหารตามระยะเวลาที่ตั้งไว้

การเพิ่มหมายเหตุให้กับการสั่งอาหาร  
ลูกค้าสามารถเพิ่มหมายเหตุการสั่งอาหารแล้วสั่งพิมพ์รายการไปยังส่วนเตรียม อาหารได้ เช่น ไม่ต้องการอาหารเค็ม หรือต้องการเพิ่มรายการพิเศษสำหรับบางรายการ เป็นต้น

แยกชำระเงิน
ลูกค้าสามารถแยกชำระเงินได้ต่างเวลา และสามารถแยกรายการชำระได้   การจัดการ รายการสินค้าและอาหาร

รองรับปริมาณสินค้าจำนวนมาก
ระบบสามารถรองรับชนิดของสินค้าได้มากกว่า 100,000 รายการ

การค้นหาสินค้า
สืบค้นสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยชื่อ บาร์โค้ด หรือรายละเอียดของสินค้า

แปลงหน่วยนับ  
รองรับการขายสินค้าได้หลายหน่วยนับ ตามการตั้งค่าและปรับปรุงรายการสินค้า   ในระบบคลังพัสดุ เช่น การจัดซื้อสินค้าเข้าคลังพัสดุจัดเก็บเป็นโหล แต่ขายออก เป็นกล่อง

บาร์โค้ด  
สามารถตั้งค่าบาร์โค้ดหลายรายการเชื่อมโยงกับสินค้า 1 รายการได้

สินค้าที่แตกต่างกัน  
สามารถขายสินค้าชนิดเดียวกันที่มีความแตกต่างกันได้ เช่น ขนาด สี และสามารถกำหนดรูปแบบความเชื่อมโยงของสินค้าได้

จำแนกหมวดหมู่ ประเภทสินค้า รายการอาหาร  
จัดการจำแนกหมวดหมู่สินค้า รายการอาหารที่มีความใกล้เคียงกัน เช่น อาหาร ประเภท ทอด ต้ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถจัดเรียงรายการสินค้า รายการ อาหารตามความนิยม และสามารถแยกแสดงประเภทสินค้าในแต่ละจุดได้   การใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น

บราวเซอร์ที่รองรับ
ระบบ POS2GO เป็นระบบที่ทำงานภายใต้  web-based application  สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการที่หลากหลายทั้ง Microsoft Windows, Apple OSX, Linux, Android, และ iOS รองรับการใช้งานผ่าน Chrome, Firefox, หรือ Safari

iPad first  
POS2GO สามารถใช้งานได้ดีกับ iPad และ Android Tablet รุ่นเก่า

การทำงานแบบออฟไลน์  
POS2GO สามารถทำงานได้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย สามารถปิด หน้าจอการใช้งานโดยที่ข้อมูลไม่สูญหาย และจะเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการ เชื่อมต่อเครือข่าย

รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC  
POS2GO สามารถใช้งานได้ดีกับ PC, Tablets และเครื่อง POS หน้าจอสัมผัส     ที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบัน


รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ได้อย่างหลากหลาย

Odoo CMS - a big picture