FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ระบบ Smart Climate Control คืออะไร?

ระบบ Smart Climate Control คือระบบที่ใช้ควบคุมสภาพอากาศในระบบระบายอากาศแบบ EVAP ให้เป็นไปตามอุณหภูมิเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นการใช้ความสามารถของ software และ hardware ทำงานร่วมกันเพื่อหาจุดที่เกิดประสิทธิ์ภาพ และประหยัดพลังงาน 

ระบบ Smart Climate Control เชื่อถือได้แค่ไหน?

Hardware ที่บริษัทนำมาพัฒนาเป็นระบบ Smart Climate Control นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและใช้งานกับระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานขนาดใหญ่ (Factory automation) ไม่ว่าจะเป็น HMI PLC Inverter สำหรับ Software บริษัทได้คิดค้นและพัฒนาตรรกะการทำงานด้วยตนเอง ได้ผ่านจัดเก็บข้อมูลและการวิจัยจนได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ นำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นนวตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และต้องการให้เกษตกรเข้าถึงเทคโนโลยีได้ในราคาไม่แพง

ระบบ Smart Climate Control ต่างจากระบบควบคุมแบบเก่าอย่างไร?

ระบบเก่าจะสั่งเปิด/ปิดพัดลมทีละตัวตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ส่วนระบบ Smart Climate Control จะสั่งเปิดพัดลมทุกตัวหรือบางตัวและปรับความเร็วรอบของพัดลมให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ระบบ Smart Climate Control สามารถใช้กับตู้คอนโทรลเดิมของฟาร์มที่ติดตั้งระบบเก่าได้หรือไม่?

ใช้ได้แต่จะต้องมีการย้ายอุปกรณ์จากตู้ควบคุมเดิมและเดินสายใหม่ แต่มีโอกาสที่จะทำให้ระบบรวนและใช้งานได้ไม่ครบทุกฟังก์ชั่นเนื่องจากเป็นอุปกรณ์เก่า จึงแนะนำให้เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งชุดจะประหยัดและติดตั้งได้รวดเร็วกว่า

ระบบ Smart Climate Control ประหยัดไฟได้เท่าไร?

สามารถประหยัดไฟได้กว่า 40% ซึ่งหลายๆ ฟาร์มที่ติดตั้งระบบไปสามารถประหยัดได้มากกว่า บางฟาร์มประหยัดถึง 60%

ถ้าไม่ประหยัดจริงสามารถคืนเงินได้หรือไม่?

ถ้าไม่ประหยัดจริงบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน

ทำไมราคาสูงกว่าระบบเดิม?

เนื่องจากมีอุปกรณ์มากกว่าระบบเดิม (HMI, PLC, Inverter) มีฟังก์ชันการใช้งานที่มากกว่า และเป็นเทคโนโลยีการควบคุมที่แตกต่างกันจึงมีราคาที่สูงกว่า (เสมือนโทรศัพท์ปุ่มกดกับสมาร์ทโฟน)

การเปิดพัดลมตลอดเวลาทำให้มอเตอร์และสายพานชำรุดเร็วกว่าระบบเดิมหรือไม่?

การเปิดตลอดเวลานอกจากจะประหยัดแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์และสายพานออกไปมากยิ่งกว่าการเปิดปิดบ่อยๆ

ระยะเวลาคืนทุนนานแค่ไหน?

ระยะเวลาคืนทุนในการติดตั้งระบบ อยู่ระหว่าง 1-1.5 ปี

ระบบ Smart Climate Control ใช้กับอะไรได้บ้าง?

ใช้ได้กับฟาร์ม EVAP ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มพืช ระบบระบายอากาศที่ใช้พัดลม ตลอดจนปั๊มน้ำบาดาล ระบบประปาและสุขาภิบาล