eCommerce

ความสามารถของระบบ eCommerce 2GO

 Design & configure

Inline Editing 
การสร้างและแสดงสินค้า ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเมอร์ในการแก้ไขโค๊ด สามารถ แก้ไขได้ด้วยตัวเอง

สร้างรูปแบบการแสดงผล
สร้างหน้าจอการแสดงผลได้อย่างง่ายโดยการลากและวาง สามารถปรับปรุง แก้ไขรูปแบบการจัดวาง การแสดงรายละเอียดของสินค้าได้อย่างง่ายดาย

Sell digital products
ระบบรองรับการขายสินค้า digital โดยสามารถเพิ่มไปยัง online catalog ได้ เช่น eBooks 

Word processor text editing
สร้าง แก้ไขการแสดงข้อความต่างๆ ด้วยเครื่องมือการแก้ไขที่ใช้งานง่าย

Product variants creation 
รองรับการสร้างกลุ่มสิ้นค้าที่มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างหลากหลาย เช่น ขนาด สี หรือคุณสมบัติอื่นๆ

Price-lists, products and stores
สร้างใบรายการราคาที่ยืดหยุ่น เพิ่มคุณสมบัติให้กับชนิดของสินค้า สร้างร้านค้าหลายร้านภายใต้ระบบเดียวกัน แสดงข้อมูลสินค้าคงเหลือในหน้าจอการเลือกสินค้า  เครื่องมือการเชื่อมโยงการขาย

Cross-selling and Upselling
แนะนำทางเลือกของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อเพื่อเพิ่มช่องทาง ในการขาย

Promotional or coupon codes
ส่งเสริมการขายด้วยรหัส โปรโมชั่น และ คูปอง โปรโมชั่น

Options to boost sales
สร้างกลุ่มของสินค้า ค้นหาจากคุณสมบัติสินค้า การจัดpromotions coupons หรือของรางวัล สามารถจัดแสดงสินค้าที่มียอดขายสูงให้แสดงอยู่ด้านผนเว็บไซต์ได้
  Shopping experience

Easy search system
ค้นหาสินค้าได้อย่างง่ายดายโดยการกำหนดคุณลักษณะของสินค้า เช่น ขนาด สี กำลังไฟฟ้า ฯลฯ

Customer on  boarding
สร้างความช่วยเหลือการใช้งานแบบเป็นขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบ ด้วยตัวเองตั้งแต่การเลือกสินค้าจนถึงชำระเงิน

Guest & registered user
ลูกค้าสามารถเลือกที่จะสั่งซื้อโดยการสร้างประวัติลูกค้า หรือไม่สร้างก็ได้ ลูกค้าที่ลงทะเบียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้มาใช้งานในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน การคืนสินค้า จนถึงกระบวนการชำระเงิน 

Live chat embedded
ช่องทางการติดต่อลูกค้าแบบ real time โดยตรงผ่านเว็บไซต์

Easy checkout process
ขั้นตอนการชำระเงินที่ง่ายดาย

Customer portal
ติดตามสินค้า จัดการการส่ง และคืนสินค้าได้จากหน้าจอการใช้งานของลูกค้า

Order review
มีช่องทางให้ลูกค้ารีวิวสินค้าในขั้นตอนสุดท้าย
  ช่องทางการชำระเงิน

Fully integrated
รองรับการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น Paypal บัตรเครดิต ฯลฯ

ใบแจ้งหนี้ และบัญชี
สามาถตั้งค่าให้ระบบคำนวณค่าส่งรวมไปกับราคาสินค้าโดยอัตโนมัติ

Integrated Accounting package
เชื่อมโยงผังบัญชี ลงรายการทางบัญชี ภาษี หรือรายการทางบัญชีอื่นๆ โดยอัตโนมัติ

Tax rates
สามารถกำหนดอัตราภาษีจำแนกตามลูกค้าได้ Chart of accounts สามารถสร้างผังบัญชีได้ด้วยตัวเอง 
    รายงาน

รายงานการวิเคราะห์การขาย
สามารถแสดงสินค้าที่ขายดีที่สุด ค้นห้าลู้ค้าที่สั่งซื้อสินค้ามากที่สุด แสดงกราฟจำแนกรายเดือนรายสินค้า จัดกลุ่มการแสดงรายงานได้ด้วยตัวเอง