อินเวอร์เตอร์คืออะไร?

Administrator
EVAP Fan

ระบบอินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการทำงาน ทำให้กินไฟน้อย ประหยัดไฟ

ปัจจุบันเทคโนโลยีการประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) กำลังได้รับความนิยมเพราะช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ทั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลม ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า ฯลฯ กินไฟน้อยลงกว่าปกติถึง 35-55% เพราะระบบอินเวอร์เตอร์นี้เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการทำงาน ทำให้กินไฟน้อยลง จึงช่วยประหยัดไฟได้นั่นเอง

วันนี้ไม่เพียงเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นที่ใช้อินเวอร์เตอร์ไปช่วยประหยัดไฟ แต่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ก็ติดตั้งระบบนี้เพื่อให้รถยนต์สองระบบที่ใช้ไฟฟ้าร่วมด้วยประหยัดไฟมากขึ้น ที่สำคัญในอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ก็ได้นำเอาเทคโนโลยีนี้ไปช่วยลดการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สำหรับการนำระบบอินเวอร์เตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ต้องประหยัดที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟาร์ปิดที่ใช้โรงเรือนระบบ EVAP ซึ่งต้องติดตั้งพัดลมไว้ท้ายเล้าเพื่อดูดอากาศ บางโรงเรือนต้องใช้พัดลมถึง10-15 ตัวขึ้นอยู่กับขนาดโรงเรือนและขนาดน้ำหนักปศุสัตว์ และโดยทั่วไปพัดลมจะถูกสั่งให้ทำงานตามอุณหภูมิและตามความต้องการของปศุสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งในการเปิดพัดลมเพิ่มขึ้นทุกๆครั้ง จะมีการใช้ไฟฟ้าที่สูงมากกว่าปกติทันที 4-6 เท่า ทำให้เกิดการกระชากไฟได้

นี่จึงกลายเป็นโจทย์สำคัญนำไปสู่การใช้อินเวอร์เตอร์ในฟาร์มปศุสัตว์ และพบว่าการทำงานของพัดลมด้วยระบบนี้จะมีประสิทธิภาพการทำงานเท่าเดิม แม้ว่าความเร็วรอบจะลดลงก็ตาม ซึ่งการใช้ระบบอินเวอร์เตอร์นี้มีหลักการคือต้องตั้งค่าพัดลมทุกตัวให้ทำงานพร้อมกัน ไม่ใช่ค่อยๆเปิดทีละตัว เพื่อแก้ปัญหาไฟกระชาก

โดยทฤษฎีแล้วการใช้อินเวอร์เตอร์จะทำให้มอเตอร์จะประหยัดไฟฟ้าได้ เมื่อความเร็วรอบไม่เกิน 80% ดังนั้นจึงต้องกำหนดความเร็วรอบของพัดลมให้ค่าต่ำสุดอยู่ที่ 30% และทำงานมากที่สุดไม่เกิน 80% โดยระบบคอมพิวเตอร์จะคำนวณค่าต่างๆ ของสภาพอากาศที่ตั้งไว้ในแต่ละช่วงการเลี้ยงแล้วจึงส่งคำสั่งไปยังพัดลมให้ทำงานตามความเหมาะสม

จากติดตามผลการประหยัดพลังงานจากการใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์พัดลมและปั๊มน้ำ ในฟาร์มนำร่อง พบว่าช่วยประหยัดไฟฟ้าที่ใช้กับพัดลมได้ถึง 50% และช่วยลดการใช้ไฟฟ้ากับปั๊มน้ำได้ถึง 33% และระบบนี้ยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานมอเตอร์ได้เป็น 2 เท่านอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ทั้งลูกปืนมอเตอร์และสายพานลงได้เท่ากับลดต้นทุนส่วนนี้ไปได้อีก โดยการติดตั้งระบบนี้จะใช้เงินลงทุนราวๆ 80,000 ถึง 150,000 บาทต่อหลัง ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1.5 ปี ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในระบบระบายอากาศเพื่อลดต้นทุน

นี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใส่ใจด้านการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม