ฟาร์มที่ติดตั้งระบบ

สามารถประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 40%

Administrator

1. ฟาร์มแก้วทอง ฟาร์มหมู 600ตัว/โรงเรือน, 3 โรงเรือน จ.อุบลราชธานี
2. ฟาร์มทรงวุฒิ ฟาร์มหมู 600ตัว/โรงเรือน, 2 โรงเรือน จ.อุบลราชธานี
3. บัณฑิตฟาร์ม ฟาร์มไก่เนื้อ 18,000ตัว/โรงเรือน 4 โรงเรือน จ.นครนายก
4. ฟาร์มวิไล ฟาร์มหมู 600ตัว/โรงเรือน, 3 โรงเรือน จ.ศรีษะเกษ
5. กิติพันธ์ฟาร์ม ฟาร์มไก่เนื้อ 18,000ตัว/โรงเรือน 4 โรงเรือน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
6. วันทวีชัยฟาร์ม ฟาร์มหมู 700ตัว/โรงเรือน, 7 โรงเรือน Ban Phosay, Savannakhet, Laos
7. กษินันท์ฟาร์ม ฟาร์มไก่เนื้อ 18,000ตัว/โรงเรือน 1 โรงเรือน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
8. บริษัท วี.พี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด ฟาร์มหมู 70 โรงเรือน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
9. กษินันท์ฟาร์ม (ลำปาง) ฟาร์มไก่เนื้อ 25,000 ตัว/โรงเรือน 1 โรงเรือน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
10. R.P.M. Group ฟาร์มไ่ก่ไข่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
11. กาญจนาฟาร์ม ฟาร์มหมู อ.จอมบึง จ.ราชบุรี