ระบบอินเวอร์เตอร์ทำงานอย่างไร

Administrator

การทำงานของ inverter

 

อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม ใช้สำหรับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ สามารถควบคุมความเร็วได้ตามต้องการ ประหยัดพลังงาน ลดแรงกระชากของมอเตอร์ขณะสตาร์ท ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักร และเป็นการควบคุมผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

เราสามารถนำอินเวอร์เตอร์มาใช้กับระบบพัดลมสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ได้ การควบคุมจะทำงานโดยการสั่งเปิดพัดลมทั้งหมด (หรือเลือกปิดเป็นบางตัวได้ตามต้องการ) เมื่ออุณหภูมิภายในฟาร์มสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ (ที่ Touch Screen)พัดลมก็จะเริ่มทำงานด้วยการค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้นไป จนเมื่ออุณหภูมิภายในฟาร์มเท่ากับค่าที่ตั้งไว้ พัดลมก็จะทำงานที่ความเร็วคงที่ หรือลดความเร็วของมอเตอร์ลงมา (หลักการทำงานจะคล้ายกับแอร์บ้านที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์) และควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลา 

การควบคุมอุณหภูมิด้วยอินเวอร์เตอร์นั้นจากการทดสอบจะใช้พลังงานเพียงแค่ 35-40%ของการควบคุมด้วยระบบเดิมเท่านั้น

 

เราจะได้อะไรจากระบบอินเวอร์เตอร์

1.   สัตว์เลี้ยงจะมีสุขภาพที่ดี เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นภายในฟาร์ม มีความคงที่และทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ระบบทางเดินหายใจและสุขภาพของสัตว์ก็จะดีตามมา ลดการเกิดโรคต่างๆ ในสัตว์เลี้ยงได้

2.   ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากว่า 40%

3.   ลดการสึกหรอของสายพานในขณะสตาร์ทมอเตอร์

4.   ควบคุมด้วยระบบพีแอลซี สามารถโปรแกรมค่าได้ตามต้องการ ป้อนค่าอุณหภูมิได้เป็นแบบรายสัปดาห์ตลอดอายุของสัตว์เลี้ยง มีการแจ้งเตือนและแสดงผลโดยระเอียด ลดภาระของคนงานได้เป็นอย่างดี 

5.   ใช้ระบบ Touch screen ในการตั้งค่าและแสดงผล สามารถติดตั้งภายนอกฟาร์มได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าไปภายในฟาร์ม หรือติดตั้งจากบ้านพักหน้าฟาร์มได้

6.   มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา เช่น มอเตอร์ไหม้, อุปกรณ์เสียฯลฯ